Noch Verloskundigenpraktijk Doula, noch de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Verloskundigenpraktijk Doula kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Verloskundigenpraktijk Doula niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.