In de zwangerschap kun je jouw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals Down-, Edwards- of Patausyndroom, een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening.

Prenatale screening is niet verplicht.

Mogelijkheden:

  • Onderzoek naar Down-, Edwards- en Patausyndroom d.m.v. een combinatietest
  • Onderzoek naar Down-, Edwards- en Patausyndroom d.m.v. de NIPT
  • Echoscopisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen d.m.v. de 20 weken echo

Vergoeding prenatale screening?

Voor het onderzoek naar Down-, Edwards-, en Patausyndroom moet je een eigen bijdrage betalen. De 20 weken echo wordt vergoed vanuit je basisverzekering.

Counselingsgesprek

Bij aanmelding van je zwangerschap zal onze praktijkassistente vragen of je meer wilt weten over deze onderzoeken. We plannen dan een aparte afspraak in met een verloskundige voor een zogenaamd counselingsgesprek. Tijdens het counselingsgesprek kunnen we vragen beantwoorden en praktische informatie geven over de onderzoeken.
Het is belangrijk je goed voor te bereiden op dit gesprek. Lees daarvoor de informatie in de folder screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom of op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Daar vind je een keuzehulp ‘Bewust kiezen’ en tips over hoe je met je partner of anderen kunt bespreken of je deze onderzoeken wilt.

Ook kun je je alvast inlezen over de twintig weken echo.