Ons streven is het leveren van optimale zorg in je zwangerschap, tijdens en na je bevalling. Om onze begeleiding goed te houden en te kunnen verbeteren horen wij graag in een persoonlijk gesprek jullie ervaring van onze zorg. Dit kan op elk moment en wanneer jij hier behoefte aan hebt. Ook sturen we een paar maanden na de geboorte een online enquête. Hierin krijg je ruimte om jouw ervaring met onze praktijk en persoonlijke zorg inzichtelijk te maken. Op die manier kunnen wij ons continu blijven verbeteren. 

Klachten

Ben je ook na een persoonlijk gesprek niet tevreden of zijn er redenen om geen gesprek aan te gaan? Dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde.

Telefoon: 073 – 6891890
e-mail: info@geschilleninstantieverloskunde.nl

 

Privacy

Wij slaan je persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel om je goede verloskundige zorg te kunnen bieden. Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

Verloskundigenpraktijk Doula gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Doula deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Doula bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Doula houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Doula vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Doula informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Doula informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Doula informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk Doula bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.